Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Radye döşemeler üzerine yazılan yazı blokları taşı Döşeme Yazısı Taşı komutu ile taşınamazradye döşeme yazıları taşınır. Radye döşeme yazılarını taşımak için Radye Döşeme Yazısı Taşı komutu geliştirilmiştiryazıları taşı komutu ile taşınamaz.

Radye Döşeme Yazsısı Taşı Komutunun Yeri

...

  • Ribbon menüde Radye Döşeme ikonunu tıklayın.

  • Radye döşeme toolbarı açılacaktır. Buradan Radye Döşeme Yazısı Taşı ikonuna tıklayın.

  • Radye döşeme yazısı taşı ikonuna tıkladığınızda radye döşeme dışındaki objeler silikleşecektir.

  • Radye döşemeye farenin sol tuşu ile tıkladığınızda radye döşeme yazı bloğu öngörüntüsü ekrana gelecek, fareniz ile birlikte hareket edecektir.

  • Yazıyı yerleştirmek istediğiniz noktaya gelip farenin sol tuşunu tıkladığınızda radye döşeme yazısı taşınacaktır.

İşlem adımı

Radye döşeme dışında objelerin silikleşmesi

Image Modified

Radye döşeme yazı bloğu öngörüntüsü ekrana gelmesi ve fare hareketiyle beraber hareket etmesi

Image Modified

Radye döşeme yazısının taşınması

Image Modified

...