Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sınır tonoz, çizim Tonoz komutu ile tonoz sınırları belirlenerek tonoz oluşturulur. Çizim alanında dört nokta tıklanarak gerçekleştirilirtonoz sınırları belirlenir. Tonoz çiziminde olduğu gibi önce çizim alanına yay, eğri ya da çizgilerle tonoz kesitinin formu çizilir. Daha sonra sınır tonoz çizimine geçilir.

...

 • Çizgi, yay ya da eğri komutlarını kullanarak çizim alanına tonoz kesitinin şeklini çizin. İsterseniz çizim alanında tıklayacağınız 4 noktayı önceden oluşturabilirsiniz.

 • Ribbon menüden Sınır Tonoz ikonunu tıklayın.

 • Tonoz toolbarı açılacaktır.

 • Çizim alanında farenin sol tuşu ile tıklayarak kesit için çizgileri, yay ya da eğriyi seçin.

 • Farenin sağ tuşunu tıklayın. İmleç değişecektir.

 • Farenin sol tuşu ile çizim alanına tıklayın. Bu sınır tonozun ilk noktasını belirleyecektir.

 • Farenin sol tuşu ile ikinci noktanıza tıklayın.

 • Farenin sol tuşu ile üçüncü noktanıza tıklayın. Noktalara tıkladıkça fare hareketinize bağlı olarak tonozunuzun öngörüntüsü oluşacaktır.

 • Farenin sol tuşu ile dördüncü noktanıza tıklayın. Sınır tonoz çizimi tamamlanacak, tonozunuz oluşacaktır.

 • İsterseniz yeni bir kesit seçerek yeni bir sınır tonoz oluşturabilirsiniz.

 • Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkın.

İşlem adımı

Tonoz için kesit ve sınır tanımlanması

Image Modified

Tonoz için kesit seçilmesi

Image Modified

Tonozun birinci noktasının oluşturulması

Image Modified

Tonozun ikinci noktasının oluşturulması

Image Modified

Tonozun üçüncü noktasının oluşturulması

Image Modified

Tonozun dördüncü noktasının oluşması

Image Modified

Tonozun oluşturma işleminin tamamlanması

Image ModifiedImage Modified

...