Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Radye Döşeme Ayarları komutu ile betonarme radye döşeme oluşturmaboyut, kot, materyal seçimi, statik materyal , gibi ayarlarına ulaşılır.

...