Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yapı bileşeni tanımlanıp objelere atanarak detaylandırılmış yapı metrajı raporları hazırlanır. Yapı bileşeni tanımlama, kaydetme, yükleme, objelere arama, metraj raporları oluşturma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...