Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kazık Temel Ayarları

...

komutu ile kazık temel boyut, çizim, materyal seçimi, statik materyal gibi ayarlarına ulaşılır.

Kazık Temel Ayarları Komutunun Yeri

Kazık temel komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Kazık yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

...

Ayrıca Betonarme sekmesi Temel-Zemin başlığı altından da ulaşabilirsiniz.

...

Genel Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

Kazık adı

Image Modified

Kazık objesinin adını verin. Bu ad, çizim, rapor ve metrajda kullanılacak addır.

Dış çerçeve rengi

Image Modified

Kazık objesinin dış çerçeve rengini verin. Renk paletini tıklayarak istediğiniz rengi seçin.

İç çerçeve rengi

Image Modified

Kazık objesinin iç çerçeve rengini verin. Renk paletini tıklayarak istediğiniz rengi seçin.

Çizgi tipi

Image Modified

Planda kazığı oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Yarıçap

Image Modified

Kazık objesinin yarıçapı değeridir. Kazık objesi tanımlanırken verilen bu değer ayrıca diyalogta da değiştirilebilir.

Nokta sayısı

Image Modified

Dairesel bir obje olan kazı temelin çizimdeki dairsellik özelliğini keskinleştiren noktası değeridir. Değer arttıkça kazık temelin çizimi daha fazla noktanın birleştirilmesi ile yapılır.

Yükseklik

Image Modified

Kazık objesinin yükseklik değeridir. Kazık objesi tanımlanırken verilen bu değer ayrıca diyalogta da değiştirilebilir.

İleri Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

Ad Yazısı Yükseklik, Renk, Yazı Tipi

Image Modified

Kazık adı yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Hemen alttaki buton tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kolon Başlığı Ad Yazısı, yazı tipi ayarlanır. Yazılar yatay olarak yazılır.

Boyut Yazısı Yükseklik, Renk, Yazı Tipi

Image Modified

Kazık boyut yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Hemen alttaki buton tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kolon Başlığı Boyut Yazısı, yazı tipi ayarlanır. Yazılar yatay olarak yazılır.

Yazı X/Yazı Y

Image Modified

Kazık Adı yazısının kolon başlığı sol üst köşesine göre X ve Y koordinatları girilir. Yazı X değeri pozitif girilirse isim yazısı sola, negatif olursa sağa kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa isim yazısı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar.

Boyut X/Boyut Y

Image Modified

Kazık Boyut yazısının kolon başlığı sağ üst köşesine göre X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif olursa boyut yazısı sola, negatif olursa sağa kayar. Boyut Y değeri pozitif olursa boyut yazısı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar.

...