Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Analiz Parametreleri Sekmesi

...

Özellikler

Statik materyalmalzeme

Image Removedimage-20240517-065507.pngImage Added

İstinat duvarı hesap ve betonarmesinde kullanılacak betonarme malzemeyi listeden seçin.

Kısa periyot spektral ivme katsayısı

TBDY 2018’e göre istinat duvarı için ön görülen Sds değerini girin.

Statik-eşdeğer azaltma katsayısı

TBDY 2018 Tablo 16.7’ye göre toprak basınçlarının hesabında kullanılacak r katsayısının seçimi yapılır.

Zemin birim hacim ağırlığı

Geri dolgu olarak kullanılacak zeminin birim hacim ağırlığını giriniz.

Zemin kayma direnci açısı

Geri dolgu zemininin cinsine göre kayma direnci açısı değerini giriniz.

Sursaj yükü (Aktif taraf)

Varsa aktif taraftaki sursarj yük değerini giriniz.

Geri dolgu kohezyon katsayısı(cd)

Geri dolgu zeminine ait kohezyon değerini giriniz.

Temel ile zemin arasındaki sürtünme açısı:

Sürtünmeyi ihmal edebilir, hesaplanan sürtünme değerini kullanabilir ya da kendi hesapladığınız sürtüme açısı değerini girebilirsiniz.

Zemin sınıfı

TBDY 2018’e göre belirlenmiş zemin sınıfını listeden seçebilirsiniz.

Zemin taşıma gücü(qt)

TBDY 2018 için temel taşıma gücü tasarım dayanımıdır(qt). Zemin raporuna göre belirlenir. Temel taşıma gücü tasarım dayanımı qt, zemin karakteristik dayanımı qk'ın dayanım katsayısı değerine1.4’e oranıdır. (TBDY 2018 Madde 16.8.2)

Zemin kohezyon katsayısı(c)

Zeminine ait kohezyon değerini giriniz.

Zemin tipi

Belirlenen zemin tipi listeden seçilir.

Kayma dayanımı(cu)

Kohezyonlu zeminlerde belirlenen drenajsız kayma mukavemeti değeri girilir.

Sürtünme katsayısı

Zemin cinsine göre zeminin sürtünme katsayısı değerini veriniz.

...