Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD ile proje ait raporlar hazırlanır. Rapor hazırlama, seçmeli raporlar, genel raporlar, eleman bazında rapor hazırlama ve yazdırma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...

Sonraki Konu

Rapor Hazırlamak