Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD Rapor programı , ideYAPI tarafından geliştirilmiş bir rapor oluşturma ve yazdırma programıdır. ideCAD Rapor dosyaları *.rpt uzantılıdır. Oluşturulan raporlar  rpt uzantısı ile kaydedilir ve daha sonra yine ideCAD Rapor programında açılabilirRapor’da açılır.

Program ideCAD içerisinde herhangi bir rapor veya metraj alınması ile otomatik açılan ideCAD Rapor programı, ayrıca program klasörü altından da direk açılabiliraçılır. Ancak rapor hazırlama işlemi ancak program ideCAD içerisinden çalıştırıldığında yapılmaktadır.

ideCAD rapor programının Rapor'un temel işlevi raporları ekranda görüntülemek ve onları yazıcıya göndermektir. Bununla birlikte kullanıma yönelik bazı kolaylıklar da ideCAD Rapor programına Rapor’a eklenmiştir.

Child pages (Children Display)

...