Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kutupsal izleme ile çizim komutundayken tanımlanan açılara ve artım açısı katlarına atlama yapılarak çizim yapabilirsinizyapılır. İlave açılar ekleyebilirsinizeklenebilir. Dinamik giriş özelliği ile koordinat kutusunu kullanmadan kutusu kullanılmadan açı ve/veya uzunluk bilgilerini bilgileri klavyeden girerek girilerek çizim yapabilirsinizyapılır.

Kutupsal İzleme ve Dinamik Giriş Ayarlarının Yeri

...

İşlem adımı

Sürekli çizginin ilk noktasının oluşturulması

Uzunluk değeri için klavyeden 500 cm girilmesi

Açı değeri için klavyeden 38 girilmesi

Çizginin oluşması

...

Sonraki Konu

...