Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ribbon menü Betonarme sekmesi Duvar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

...

Kapı/Pencere Toolbarı

...

İkonlar

Kapı/Pencere

Image Modified

Tıklandığında kapı-pencere komutu çalışır. ideCAD kapı pencere ayarlarında seçili bulunan kapı/pencere objesini çizmeye hazır hale gelir.

Çatı penceresi

Image Modified

Çatıya pencere yerleştirilmesi işleminde kullanılır. Kuş-gözü vb. pencereler, çatıya açılan kapılar bu komutla tanımlanır.

Giydirme cephe kapı/penceresi

Image Modified

Giydirme cepheye kapı/pencere yerleştirilmesi işleminde kullanılır.

Kuşgözü penceresi

Image Modified

Kuşgözüne kapı/pencere yerleştirilmesi işleminde kullanılır.

Etiket simetri

Image Modified

Kapı pencere yerleştirilirken ilk tıklamadan sonra bu ikon tıklanarak kapı/pencere etiketinin yönü değiştirilir. Klavyeden 1(bir) tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Simetri X

Image Modified

Kapı pencere yerleştirilirken ilk tıklamadan sonra bu ikon tıklanarak kapı/pencerenin duvar eksenine göre yönü değiştirilebilir. (İçeri-dışarı açılış yönü). Klavyeden 2 tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Simetri Y

Image Modified

Kapı pencere yerleştirilirken ilk tıklamadan sonra bu ikon tıklanarak kapı/pencerenin duvar eksenine dik eksene göre yönü değiştirilebilir. (Sağa-sola açılış yönü). Klavyeden 3 tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Yerleştirme noktası

Image Modified

Tıklandığında kapı pencerenin yerleştirme noktasını değiştirir. Klavyeden 4 ya da boşluk tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Kaçıklık

Image Modified

Tıklandığında çizilmekte olan kapı pencerenin alttan, ortadan ya da üstten tanımlı olması sağlanabilir. Klavyeden 5 tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Uzaklığı değiştir

Image Modified

Tıklandığında çizilmekte olan kapı pencerenin duvar üstü, duvar aksı, duvar altı tanımı değişir. Klavyeden 6 tuşuna basarak da bu komutu çalıştırabilirsiniz.

Kapı/Pencere açılarını değiştir

image-20240516-061501.pngImage Added

Tıklanarak kapı ve pencerenin 3 boyutlu modeldeki açılış yönü ve açısı değiştirilir.

Uzaklık kullan

Image Modified

Basılı ise mesafe kapı pencere toolbarında tanımlanabilen “Duvar Ucundan Uzaklık” değeri, duvar ucundan dikkate alınır.

Referans kapı/pencere kullan

Image Modified

Yerleştirilecek kapı/pencerenin mesafesi mevcut bir kapı/pencereye göre ayarlanacaksa tıklanarak aktif hale getirilir. İlgili kapı/pencere üzerine tıklandığında, yeni girilen kapı/pencere, bu kapı pencereden mesafe alınarak yerleştirilir. Kullanılan mesafe kapı pencere toolbarında tanımlanabilen “Duvar Ucundan Uzaklık” değeri kadardır.

Uzaklık değer kutucuğu

Image Modified

Duvar ucundan uzaklık değeri girilir.

Söve

Image Modified

Söve komutuna girer.

Ayarlar

Image Modified

Tıklandığında Kapı/Pencere Ayarları diyaloğu açılır.

İşlem Adımları

 • Önce duvar tanımlayın.

 • Ribbon menüden Kapı/Pencere ikonunu tıklayın.

 • Kapı/pencere toolbarı açılacaktır.

 • İmleç değişecek ve kapı/pencerenin öngörüntüsü oluşacaktır. Farenizi duvarın herhangi bir noktasına götürdüğünüzde kapı/pencere öngörüntüsü de oraya gelecektir.

 • Kapı/pencere toolbarında yer alan Ayarlar ikonuna tıklayın.

 • Kapı/Pencere Ayarları diyaloğu açalacaktır. Bu diyalogda Yerleşim Sekmesinden kapı/pencerenizin genişlik ve yüksekliğini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • İstediğiniz yere farenin sol tuşuna tıkladığınızda kapı/pencereniz yerleşecektir.

...

 • Ribbon menüden Kapı/Pencere ikonuna tıklayın.

 • Kapı/Pencere toolbarı açılacaktır. Toolbarda yer alan Ayarlar ikonuna tıklayın.

 • Kapı/Pencere Ayarları diyaloğu açalacaktır. Bu diyalogda Yerleşim Sekmesinden kapı/pencerenizin genişlik ve yüksekliğini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Kapı/pencere toolbarından Uzaklık Kullan özelliğini aktif hale getirerek girilen değere göre kapı/pencerenizi yerleştirebilirsiniz.

 • Değer kutucuğuna 20 (cm) değerini girin. Farenizi duvarın sol ucuna götürün. Kapı/pencerenizin öngörüntüsünün girdiğiniz değer kadar ötelendiğini göreceksiniz.

 • Aynı şekilde farenizi duvarın sağ ucuna götürün. Kapı/pencerenizin öngörüntüsünün girdiğiniz değer kadar ötelendiğini göreceksiniz.

 • Farenizi duvarın ortasına götürün. Kapı/pencerenizin öngörüntüsünün girdiğiniz değer kadar duvarın ortasından ötelendiğini göreceksiniz.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak kapı/pencerenizi yerleştirin. ideCAD bir sonraki kapı/pencerenizin öngrüntüsünü oluşturacaktır.

 • Komuttan çıkmak için esc tuşuna basın.

İşlem adımı

Kapı öngörüntüsünün oluşması

Image Modified

Ayarlar diyaloğundan yükseklik ve genişliğinin ayarlanması

Image Modified

Uzaklık Kullan özelliğinin aktif hale getirilip aktif hale getirilerek farenin duvarın sol ucuna götürülmesi

Image Modified

Farenin duvarın ortasına götürülmesi

Image Modified

Farenin sol tuşuna tıklanarak kapının yerleştirilmesi ve ideCAD’in yeni kapının öngörüntüsünü oluşturması

Image Modified

Mimari ve Statik Programlarda Kapı/Pencere Gösterimleri

...

ideCAD Mimari’de kapı/pencereleriniz detaylı  olarak tanımlanmaktadır. Plan ve perspektif ekranda duvarda obje olarak görünecektir.

Mimari programda kapı/pencere

Image ModifiedImage Modified

Statik programda kapı/pencere

Image ModifiedImage Modified

...

...