Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Döşeme Kenarı Ayarları komutuyla döşeme kenarı ayarlarına ulaşılır. Ayarlar-statik döşeme kenarı diyaloğunda kullanıcı tarafından değiştirilebilir parametreler mevcuttur.

Döşeme Kenarı Ayarları Komutunun Yeri

Döşeme kenarı komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Döşeme Kenarı yardımcı toolbarında da bulunmaktadır.

...

Ayrıca ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

...

Ayarlar

...

Özellikler

Renk

Image Modified

Döşeme kenarı çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır.

Çizgi Kalınlığı

Image Modified

Döşeme kenarının kalınlığı ayarlanır. Burada verilen kalınlık sadece ekranda görünür. Proje çizdirildiğinde, dikkate alınmaz. Çizicide dikkate alınacak kalem kalınlığını kalem kalınlıkları bölümünden veya renk kutucuğunu shift tuşu ile birlikte tıklayarak yapabilirsiniz.

Çizgi Tipi

Image Modified

Planda döşeme kenarını oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

...