Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mimari proje tasarımında yer alan mahaller ve mahal bilgileri Mahal Listesi olarak projeye eklenir. Mahal listesi oluşturma ve mahal listesi ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...