Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ribbon menüde Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

...

Genel Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

Tonoz adı

Image Modified

Tonozun ismi girilir.

Parça sayısı

Image Modified

Yay ya da eğrisel tonozlar oluşturulurken, bunların kaç parça halinde oluşturulacağı girilir. Parça sayısı arttıkça tonoz hatları yuvarlaklaşır.

Kot

Image Modified

Tonozun en alt noktasının kat tabanından kotu girilir.

Kalınlık

Image Modified

Tonoz kaplamasının kalınlığı girilir.

Özel boyut

Image Modified

Bu seçenek işaretlenirse sağdaki bilgi kutularına tonoz genişliği ve tonoz yüksekliği girilebilir.

Orjinal boyut

Image Modified

Bu seçenek işaretlenirse, tonoz kesiti için seçilen çizgi, yay vb. objelerin boyutları kullanılır.

Yön

Image Modified

Sağ ya da sol seçeneklerinden biri tıklanarak seçilir. Tonoz kalınlığının (Z yönünde) içe doğrumu yoksa dışa doğru mu olacağı belirlenir. Sol seçilirse kalınlık dışa doğru, sağ seçilirse içe doğru verilir.

Kaçıklık

Image Modified

Tonozun plandaki kaçıklığı seçilir. Sağ, orta ve sol seçenekleri tonoz aksının nereden geçeceğini (tonozun nereden tanımlı olacağını belirler). Bakış yönüne göre sağ üstten tanımlı, ortadan tanımlı, sol alttan tanımlı tonozu ifade eder. Alttan tanımlı tonozun uçlarındaki düğüm noktaları alt köşelerinde, üstten tanımlı ise üst köşelerinde yer alır. Ortadan tanımlı tonozun düğüm noktaları tonoz uç kenarlarının ortasında bulunur.

Saçak tipi

Image Modified

Tonozun saçak geometrisi belirlenir.

Dokular Sekmesi

...

Özellikler

Tek materyal

Image Modified

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, tonozun tüm yüzeylerinde, “Taban yüzü” bölümünde seçilen materyal kullanılır

Taban yüzü

Image Modified

Tonozun taban yüzünde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Ofset yüzü

Image Modified

Tonozun ofset yüzünde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Kesit

Image Modified

Tonozun kesit yüzeyinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Doku uzunluğu

Image Modified

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili çatı üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır. Her yüzey için ayrı ayrı belirlenebilir.

Açı

Image Modified

Doku açısı girilir.

U aynalama

Image Modified

Dokunun y düzlemine göre simetrisini alır.

V aynalama

Image Modified

Dokunun x düzlemine göre simetrisini alır.

U ofset

Image Modified

Dokunun x düzlemindeki hareket değeri girilir.

V ofset

Image Modified

Dokunun y düzlemindeki hareket değeri girilir

Çizgi Tipi

Image Modified

Planda tonozu oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Statik Sekmesi

...

Özellikler

Statik

materyal

malzeme

Image Removed
image-20240517-062855.pngImage Added

Tonoz elemanında kullanılacak statik

materyali

malzemeyi listeden seçin. Statik

materyal

malzeme betonarme elemanı olarak Yapı Ağacında

Materyaller

Malzemeler altında tanımlanabilir.

Sabit yük

Image Modified

Tonozun kalınlıktan oluşan betonarme ağırlığı dışındaki sabit dış yükler girilir.

Hareketli yük

Image Modified

Tonozun hesabında kullanılacak hareketli yük değeri girilir.

Sonlu eleman genişliği

Image Modified

Kabuk hesabında esas alınacak maksimum sonlu eleman genişliğini girilir. Program kabukları yamuk formda  sonlu elemanlara bölerek analizini yapar. Sonlu eleman genişliği, bu satıra girilen değeri aşmamak kaydıyla kabuk şekline göre otomatik ayarlanır.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

...

Yapı Bileşenleri Ekle :   Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini objeye atar.

...