Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kolon Düşey Açılım Ayarları

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Çoklu kat

Image Modified

Kolonların kolon düşey açılımını tüm kat boyunca hazırlar.

Tek kat

Image Modified

Kolonların kolon düşey açılımını her bir kat için ayrı ayrı düzenler.

Benzer kolonları katlar arasında gruplandır

Image Modified

Kolonların donatı ve boyutlarını kat bazında karşılaştırılır ve benzer olanlar kendi içerisinde gruplanır ve tek bir detayda verilir.

Benzer kolonları kat içinde gruplandır

Image Modified

Kolonların donatı ve boyutları kat içinde karşılaştırılır ve benzer olanlar kendi içerisinde gruplanır ve tek bir detayda verilir.

Kolon kiriş birleşim detayı oluştur

Image Modified

Tek kat seçeneği işaretliyken aktif olur. Kolon açılımlarında her bir detayın üstünde ayrıca kolon-kiriş birleşim bölgesi detayını da oluşturur.

Plan çizimi oluştur

Image Modified

İşaretlenirse, plan çizimi oluşturulur.

Güçlendirme donatılarını çiz

Image Modified

İşaretlenirse, güçlendirme donatılarını çizilir.

Ayarlar

Image Modified

Çizim özelliklerinin ayarlanabildiği diyaloğu açar.

Ayarlar - Çizim Özellikleri

Genel Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

- Renkler

Arka plan

Image Modified

Arka plan rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı yazısı

Image Modified

Donatı yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Boyuna donatı

Image Modified

Boyuna donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Etriye

Image Modified

Etriye rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Enine donatı

Image Modified

Enine donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çiroz

Image Modified

Çiroz rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Poz yazısı

Image Modified

Poz yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Poz dairesi

Image Modified

Poz dairesi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Boyut yazısı

Image Modified

Boyut yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü çizgisi

Image Modified

Ölçü çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje adı

Image Modified

Obje adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje gövdesi

Image Modified

Obje gövdesinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Detay bloğu çizgi rengi

Image Modified

Detay bloğunun çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizgisi (alt kat)

Image Modified

Alt katta yer alan donatıları gösteren çizgilerin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Özellikler

ve Açıklamaları

- Görünüm

Donatı yazısı

Image Modified

Donatı yazısının yüksekliği girilir.

Donatılar arası öteleme mesafesi

Image Modified

İki donatı yazısı arasındaki mesafe girilir.

Ölçü yazısı

Image Modified

Ölçü yazısının yüksekliği girilir.

Obje adı

Image Modified

Obje adının yüksekliği girilir.

Donatı yazı tipi

Image Modified

Donatı yazı tipi seçilir.

Ölçü yazı tipi

Image Modified

Ölçü yazı tipi seçilir.

Obje adı yazı tipi

Image Modified

Obje adı yazı tipi seçilir.

Betonarme tarama

Image Modified

Betonarme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Perde başlık tarama

Image Modified

Perde başlığı için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Ölçü ayraç tipi

Image Modified

Ölçü ayraç tipi seçilir.

Boyuna donatıların içini boya

Image Modified

Seçenek işaretlendiğinde boyuna donatıların içi boyanır.

İleri Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Poz numaralarını çiz

Image Modified

İşaretlenirse, çizimlerde poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Donatı açıklamalarını yaz

Image Modified

İşaretlenirse, çizimlerde donatı açıklamaları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Blokları isme göre düzenle

Image Modified

Açılımlarda, objeler paftaya yerleştirme yapılırken eleman isimlerine göre yerleştirilmek isteniyorsa işaretlenir. işaretlenmezse, açılımlar paftanın en ekonomik kullanılması ilkesine göre yerleştirilir. İsim dikkate alınmaz. İsimler karışık olabilir. Obje isimleri; örneğin kirişten bahsediliyorsa, K101, K104 v.b. gibi isimleridir. Açılım ise, kiriş açılımı, temel açılımı, nervür açılımı v.b’dir.

Kotları çiz

Image Modified

İşaretlenirse, çizimlerde kotlar gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Bloklar arası mesafe

Image Modified

Bloklar arası minimum yatay mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Satır arası yüksekliği

Image Modified

Bloklar arası minimum dikey mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Sıradaki bloklar arasındaki yükseklik farkı

Image Modified

Sıradaki(dikey doğrultuda) bulunan her bir bloğun maksimum yükseklik farkı girilir.  Yerleştirilecek bloğun yüksekliği ile daha önce yerleştirilmiş bloğun yüksekliği arasındaki fark, bu satıra yazılan değerden küçük ise yerleşim yapılır. Büyük ise yerleşim yapılmaz.  Bir sonraki sıraya bırakılır. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Pafta Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Genişlik

Image Modified

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta eni değeri de girilebilir.

Yükseklik

Image Modified

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta boyu değeri de girilebilir.

Ölçek

Image Modified

Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.

Standart pafta boyutları

Image Modified

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Image Modified

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

Paftaları tek pencerede oluştur

Image Modified

Seçenek işaretlenerek paftaların tek pencerede oluşması sağlanır.

Paftalar arası uzaklık

Image Modified

Yan yana oluşturulacak paftalar arasındaki mesafe girilir.

Sol marj

Image Modified

Pafta sınırının aks sınırından sol tarafa olan uzaklığı girilir.

Sağ marj

Image Modified

Pafta sınırının aks sınırından sağ  tarafa olan uzaklığı girilir.

Üst marj

Image Modified

Pafta sınırının aks sınırından üst tarafa olan uzaklığı girilir.

Alt marj

Image Modified

Pafta sınırının aks sınırından alt tarafa olan uzaklığı girilir.

Tablo Ayarları Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Tablo kenar çizgileri

Image Modified

Tablo kenar çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tablo çizgileri

Image Modified

Tablo çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tablo başlık yazıları

Image Modified

Tablo başlık yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı

Image Modified

Tablo yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizimi

Image Modified

Donatı çizimi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı tablosu oluştur

Image Modified

İşaretlenirse, donatılar tiplere ayrılır ve adedi, çapı, boyu, tipi ve ağırlıklarını belirten bir tablo oluşturularak donatı metrajı çizimde gösterilir.

Image Modified

Donatı büküm tablosu oluştur

Image Modified

İşaretlenirse, donatılar büküm tiplerine ayrılır ve adedi, çapı, boyu, tipini belirten bir tablo oluşturularak büküm çizimde gösterilir.

Obje donatı tablosu

Image Modified

İşaretlenirse, obje donatı tablosu oluşturularak çizimde gösterilir.

Obje isimleri tablosu

Image Modified

İşaretlenirse, obje isimleri tablosu oluşturularak çizimde gösterilir.

Donatıları paftaya göre grupla

Image Modified

İşaretlenirse, donatılar paftaya göre gruplanarak çizimde gösterilir.

Antetler Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Listeden bir antet seçin

Image Removed
image-20240524-043706.pngImage Added

Tanımlı antetler listelenir.

Ön görüntü

Image Removed
image-20240524-043723.pngImage Added

Listeden seçilen antetin öngörüntüsü yer alır.

Antet genişliği

Image Modified

Antet genişliği belirlenir.

Pafta Numarası

Image Modified

Pafta numarası belirlenir.

Yeni Oluştur

Image Modified

Yeni antet oluşturulur.

Düzen

Image Modified

Antet Düzeni seçilir.

Sil

Image Modified

Antet silinir.

Paftalara antet ekleme

Image Modified

İşaretlenirse paftalara antet eklenmez.

...

...