Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • İstinat Duvarı Açılımları ikonunu tıklayın.

  • Çizim özelikleri diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda farklı bir durum varsa çizimle ilgili ilgili parametreleri değiştirin.

  • Tamam butonunu tıkladığınızda istinat duvarı çizimi oluşturulacaktır.

Genel Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

- Renkler

Donatı yazısı

Image Modified

Donatı yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizgisi

Image Modified

Donatı çizgisinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı poz yazısı

Image Modified

Donatı poz yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı poz dairesi

Image Modified

Donatı poz dairesinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Toplam donatı uzunluğu

Image Modified

Toplam donatı uzunluğunun rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü yazısı

Image Modified

Ölçü yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü çizgisi

Image Modified

Ölçü çizgisinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje adı

Image Modified

Obje adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje gövdesi

Image Modified

Obje gövdesinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Özellikler

ve Açıklamaları

- Yükseklikler

Donatı yazısı

Image Modified

Donatı yazısının yüksekliği girilir.

Donatı poz

Image Modified

Donatı poz yazısının yüksekliği girilir.

Toplam donatı uzunluğu

Image Modified

Toplam donatı uzunluğu yazısının yüksekliği girilir.

Donatı - yazı uzaklığı

Image Modified

Donatı ile yazı arasındaki mesafe girilir.

Boyut yazısı

Image Modified

Boyut yazısının yüksekliği girilir.

Ölçü çizgisi - yazı uzaklığı

Image Modified

Ölçü çizgisi ile yazı arasındaki mesafe girilir.

Obje adı

Image Modified

Obje adının yüksekliği girilir.

Yazı tipi

Image Modified

Yazıların yazı tipi seçilir.

Kalıp Planı Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Betonarme tarama

Image Modified

Betonarme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Toprak taraması

Image Modified

Toprak için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Zemin taraması

Image Modified

Zemin için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Pafta Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Genişlik

Image Modified

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta eni değeri de girilebilir.

Yükseklik

Image Modified

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta boyu değeri de girilebilir.

Ölçek

Image Modified

Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.

Standart pafta boyutları

Image Modified

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Image Modified

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

Paftaları tek pencerede oluştur

Image Modified

Seçenek işaretlenerek paftaların tek pencerede oluşması sağlanır.

Paftalar arası uzaklık

Image Modified

Yan yana oluşturulacak paftalar arasındaki mesafe girilir.

Sol marj

Image Modified

Pafta sınırının aks sınırından sol tarafa olan uzaklığı girilir.

Sağ marj

Image Modified

Pafta sınırının aks sınırından sağ  tarafa olan uzaklığı girilir.

Üst marj

Image Modified

Pafta sınırının aks sınırından üst tarafa olan uzaklığı girilir.

Alt marj

Image Modified

Pafta sınırının aks sınırından alt tarafa olan uzaklığı girilir.

Sınır çizgisi rengi

Image Modified

Çerçeve rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

Yazı rengi

Image Modified

Paftanın altına yazılan yazının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

İleri Ayarlar Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Donatı poz numaralarını çiz

Image Modified

İşaretlenirse, çizimlerde donatıların poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Donatı uzunluklarını yaz

Image Modified

İşaretlenirse, kalıp planında döşeme donatılarının her bir kıvrımın uzunluğu ile birlikte donatı toplam uzunluğu donatının üstüne yazılır. İşaretlenmezse, sadece donatının toplam uzunluğu donatı üzerine yazılır.

Blokları isme göre düzenle

Image Modified

Açılımlarda, objeler paftaya yerleştirme yapılırken eleman isimlerine göre yerleştirilmek isteniyorsa işaretlenir. işaretlenmezse, açılımlar paftanın en ekonomik kullanılması ilkesine göre yerleştirilir. İsim dikkate alınmaz. İsimler karışık olabilir. Obje isimleri; örneğin kirişten bahsediliyorsa, K101, K104 v.b. gibi isimleridir. Açılım ise, kiriş açılımı, temel açılımı, nervür açılımı v.b’dir.

Döşeme yüklerini göster

Image Modified

Seçenek işaretlendiğinde kat tavanı planındaki döşeme yükleri kalıp planında gösterilir.

Temel açılımında üst (düz) donatıyı kıvır

Image Modified

İşaretlenirse, temel açılımında düz donatı, sürekli olmayan mesnette kiriş içine kıvrılarak çizilir. İşaretlenmezse, düz donatı sürekli olmayan mesnette kıvrılmadan bırakılır.

Moment 0 noktasına göre oluştur

Image Modified

Kirişlerde, pilyelerin düşey hesap moment sıfır noktasına göre kırılarak çizilmesi isteniyorsa işaretlenir. İşaretli değilse, pilyelerin kırım yeri, mesnetten 30 cm veya kiriş yüksekliğinin yarısı kadardır.

Açılımlarda ankraj boyu L/4

Image Modified

İşaretlenirse, komşu açıklığın 1/4'ü  ve lb hesaplanır,  açılımlarda montaj ve pilyeler hangisi büyükse komşu açıklığa o kadar uzatılır. İşaretlenmezse sadece lb kadar uzatılır. (lb donatı kilitlenme boyu. Lb hesabı için TS500'e bakınız.)

Çizim optimizasyonunu çalıştır

Image Modified

İşaretlenirse ideCAD çizimlerdeki karışıkları gidermek için bazı yazıların yerlerini otomatik kaydırır.

Tüm katlar

Image Modified

Tüm katların çizimlerini tek seferde hazırlar.

Bloklar arası mesafe

Image Modified

Bloklar arası minimum yatay mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Satır arası yüksekliği

Image Modified

Bloklar arası minimum dikey mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Sıradaki bloklar arasındaki yükseklik farkı

Image Modified

Sıradaki(dikey doğrultuda) bulunan her bir bloğun maksimum yükseklik farkı girilir.  Yerleştirilecek bloğun yüksekliği ile daha önce yerleştirilmiş bloğun yüksekliği arasındaki fark, bu satıra yazılan değerden küçük ise yerleşim yapılır. Büyük ise yerleşim yapılmaz.  Bir sonraki sıraya bırakılır. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Tablo Ayarları Sekmesi

...

Özellikler

ve Açıklamaları

Tablo

Image Modified

Tablonun rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tablo başlıkları

Image Modified

Tablo başlıklarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı

Image Modified

Tablo yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizimi

Image Modified

Donatı çizimi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı tablosu oluştur

Image Modified

İşaretlenirse, donatılar tiplere ayrılır ve adedi, çapı, boyu, tipi ve ağırlıklarını belirten bir tablo oluşturularak donatı metrajı çizimde gösterilir.

Döşemeler için donatı uzunlukları tablosu oluştur

Image Modified

İşaretlenirse kalıp ve temel aplikasyonlarda plak donatılarının her bir kıvrımına ait parçasının uzunluklarını tiplere ayırarak gösteren tabloyu çizimin kenarında oluşturur.

Diğer objeler için donatı tablosu uzunlukları oluştur

Image Modified

İşaretlenirse her bir kıvrımına ait parçasının uzunluklarını tiplere ayırarak gösteren tabloyu çizimin kenarında oluşturur.

Pafta bazında donatı tablosu oluştur

Image Modified

İşaretlenirse çizimlerde birden fazla paftalarda, metraj her bir paftadaki çizim için ayrı ayrı hazırlanıp, son paftada toplamı verilir. İşaretlenmezse,  toplam metraj her bir paftada gösterilir. Örneğin 3 paftalık bir kiriş açılımı olsun. Seçenek işaretli ise, 1. paftada sadece o paftadaki kirişlerin metrajı, 2. paftada sadece 2.paftada bulunan kirişlerin metrajı, 3. paftada ise, 1. , 2. ve 3. paftadaki bulunan tüm kirişlerin toplamı metraj olarak verilir. Seçenek işaretli değilse, 1., 2. ve 3. paftalarda 1. ,2. ,3. paftadaki tüm kirişler gösterilir.

...

Sonraki Konu

Kuyu Temel Çizimi

...