Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de modellenen tasarımlar görselleştirme komutları kullanılarak render almaya hazır hale getirilir. Render ayarları, çimen etkisi, ışıma etkisi, kesin çerçeve ve render alma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...

Sonraki Konu

Render Ayarları