Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2 boyutlu çizim pencerelerinde mimari, betonarme ve çelik çizimleri oluşturulup düzenlenir. Çeşitli çizim pencerelerindeki çizimler pafta dizaynı komutları ile bloklanıp pafta haline getirilir. Pafta dizaynı ile her türlü 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler birleştirilir, resim (bmp, jpg vs) eklenir. Vaziyet planları, kesitler, görünüşler, detaylar pafta dizaynı ile bir paftada birleştirilir.

...