Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de 3 boyutlu modelleri görselleştirmek için render alınır ve animasyonlar , animasyon oluşturulur. Alınacak renderlar için sahneler ve açılar belirlenerek kameralar yerleştirilir. Kameralar ile sahneler sabitlenir. Projedeki ve perspektif ekrandaki değişimlerden sonra kameralara ait sahnelere dönülerek renderlar, açılar ve sahne bozulmadan tekrar tekrar alınır.

...