Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kapı/Pencere komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen ODT Kapı/Pencere yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

...

Ayrıca mimari programa ideCAD Mimari’de Giriş menüsü Kapı/Pencere başlığı altıdan ulaşabilirsiniz.

...