Hol ve Bölüm Düzenleme

Endüstriyel çelik yapılar modellenirken holleri statik projeye uygun düzenlemek için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Hol ekleme, kaydırma, bölüm sayısı değiştirme gibi düzenleme yöntemleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1172209974