Yapı Tipinin Seçilmesi

Endüstriyel çelik yapılar modellenirken, holler farklı yapı tipleri seçilerek modellenebilir. Portal, düz ve tonoz yapı tipi detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1172078961