Hol Biçim Ayarlarının Yapılması

Endüstriyel çelik yapılar modellenirken holleri statik projeye uygun düzenlemek için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Hol biçim ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1172078978