Endüstiriyel Çelik Yapı Genel Bilgiler

Endüstriyel çelik yapılar hol ve bölümler oluşturularak modellenir. Endüstriyel çelik yapı, hol oluşturma ve kat ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1172209894