Yapısal Analiz

ideCAD Statik ile, DGT yaklaşımıyla betonarme ve çelik yapıların analiz ve tasarımı yapılabilir. Betonarme yapıların analiz modelinde döşemeler, rijit diyafram ve yarı rijit diyafram ile modellenebilir. Ayrıca; performans analizi (doğrusal performans analizi ve doğrusal olmayan performans analizi), nonlineer itme analizi, riskli bina analizi, döşeme analizi, merdiven analizi, havuz analizi, kubbe ve tonoz analizi, istinat duvarı analizi, kuyu temel analizi, zaman tanım alanında doğrusal analiz, euler burkulma analizi yapılır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1323827347