Kuyu Temel Betonarme Tasarım Parametreleri

Kuyu Temel Parametreleri komutu ile Betonarme Kuyu Temel Tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı aralıkları vb. parametreler Kuyu Temel parametreleri penceresinden belirlenir.

Kuyu Temel Parametreleri Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Perde Parametreleri komutuna tıklayarak Perde Parametreleri diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Kuyu Temel Parametreleri

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

image-20240523-081707.png

Özellikler

Özellikler

Beton örtüsü

Donatının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. çekme donatısı pursantajı

Çekme bölgesinde, donatı hesabında kullanılacak minimum pursantaj değerini veriniz. Girilen değer kesit alanı ile çarpılır ve donatı seçimi çıkan sonuçtan az olmayacak şekilde yapılır.

Min. çekme donatısı aralığı

Çekme bölgesinde, iki donatı çubuğu arasında olabilecek en küçük mesafe değerini veriniz. Donatı seçiminde bu değer dikkate alınır.

Maks. çekme donatısı aralığı

Çekme bölgesinde, iki donatı çubuğu arasında olabilecek en büyük mesafe değerini veriniz. Donatı seçiminde bu değer dikkate alınır.

Min. enine donatı pursantajı

Yatay donatılarda kullanılmak üzere,  minimum pursantaj değerini veriniz. Girilen değer kesit alanı ile çarpılır ve donatı seçimi çıkan sonuçtan az olmayacak şekilde yapılır.

Min. enine donatı aralığı

Yatay donatılarda kullanılmak üzere,  iki donatı çubuğu arasında olabilecek en küçük mesafe değerini veriniz. Donatı seçiminde bu değer dikkate alınır.

Maks. enine donatı pursantajı

Yatay donatılarda kullanılmak üzere,  iki donatı çubuğu arasında olabilecek en büyük mesafe değerini veriniz. Donatı seçiminde bu değer dikkate alınır.

Min. basınç donatısı pursantajı

Basınç bölgesinde, donatı hesabında kullanılacak minimum pursantaj değerini veriniz. Girilen değer kesit alanı ile çarpılır ve donatı seçimi çıkan sonuçtan az olmayacak şekilde yapılır.

Min. basınç donatısı aralığı

Basınç bölgesinde, iki donatı çubuğu arasında olabilecek en küçük mesafe değerini veriniz. Donatı seçiminde bu değer dikkate alınır.

Maks. basınç donatısı aralığı

Basınç bölgesinde, iki donatı çubuğu arasında olabilecek en büyük mesafe değerini veriniz. Donatı seçiminde bu değer dikkate alınır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1335297099