Manto Kenarını Kaldır

Manto Kenarını Kaldır komutu ile manto yapılmış betonarme kolonun mantosu iptal edilir.

Manto Kenarını Kaldır Komutunun Yeri

Ribbon menüde Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kolon toolbarından da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Manto Kenarını Kaldır ikonunu tıklayın.

  • Kolonun mantolama kaldırılacak kenarına tıklayın.

  • Tıkladığınız kenardaki manto manto iptal edilecektir.

İşlem adımı

İşlem adımı

Mantolama kenarı kaldırılmadan önce kolon

Kolonun mantolama kaldırılacak kenarının seçilmesi

Mantolama kenarı kaldırıldıktan sonra kolon


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/841516506