Tipik Diş Belirleme

Tipik Diş Belirle komutu ile nervür veya kaset döşemelerde tip dişin yeri belirlenir. Nervür veya kaset döşeme oluştururken tip dişin kaçıncı nervür veya kaset diş olarak kabul edileceği önemlidir.

Tipik Diş Belirle Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Tipik Diş Belirle ikonunu tıklayın.

  • Nervür döşemede tipik diş belirlemek için iki tane diş seçin.

  • Tek tipik diş tanımlamak istiyorsanız, aynı nervür dişi üzerine iki kez tıklayabilirsiniz.

  • Kaset döşemede tek tipik diş tanımlamak isterseniz istediğiniz doğrultudaki nervür dişini seçin.

  • Her iki doğrultuda da tipik diş belirlemek isterseniz tipik diş olarak belirmek istediğiniz dişlerin kesişim noktasına tıklayın.

  • Tipik dişleriniz belirlenecektir. 

İşlem adımı

İşlem adımı

Tipik diş belirmeden önce nervürlü döşeme

Birinci tipik dişin belirlenmesi

İkinci tipik dişin belirlenmesi

Tipik diş belirledikten sonra nervürlü döşeme

Tipik diş belirmeden önce kaset döşeme

İki doğrultuda tipik diş belirlenmesi

Tipik diş belirledikten sonra kaset döşeme


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/869335041