Döşemede Donatı Hesap Aksı Geometrisinin Değiştirilmesi

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir komutu ile döşeme hesap akslarının konumu ve çalışma mesafeleri yeniden düzenlenir.

Döşeme tanımlandığında yatay ve dikey yönde döşeme ortası baz alınarak iki tane hesap aksı tanımlanır. Döşeme hesap aksının solunda ve sağında, döşeme konturu boyunca hesap akslarının geçerli olduğu çalışma mesafe değerleri vardır.

Betonarme hesap aksları birden fazla olabileceği gibi, döşeme ortasında olmak zorunda değildir. Sol ve sağ taraflarında farklı çalışma mesafelerinde de olabilir.

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Betonarme Hesap Aksı Geometrisini Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Döşeme üzerinde bulunan hesap akslarından birini seçin.

  • Hesap aksının yeni konumu belirleyerek sol  tuşu tıklayın.

  • İşlem tamamlanacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Betonarme hesap aksı geometrisi değiştirmeden önce

Döşeme üzerinde bulunan hesap akslarından birinin seçilmesi

Hesap aksının yeni konumu belirlenerek farenin sol tuşuna tıklanması

Betonarme hesap aksı geometrisi değiştirmeden sonra

Hesap aksı çalışma mesafelerini, Betonarme Hesap Aks Edit komutu kullanarak da değiştirebilirsiniz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1886225396