İskele Makrosu

Statik proje tasarımları için çelik iskeleler oluşturmak ve düzenlemek için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Çelik iskele oluşturma yöntemleri, iskele ayarları ve düzenleme yöntemleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1905590479