Kazık Genel Raporu

Kazık temel raporunu hazırlar.

Kazık Genel Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Temel - Zemin başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek kazık genel raporu sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2046492898