Kalıp İskelesi Çizimleri

Kalıp İskelesi Çizimleri komutu ile Kalıp İskelesi Çizim Ayarları diyaloğu açılır. Kalıp iskelesi plan çizimleri, seçili aks çizimleri, seçili detay çizimleri ve 3B izometrik görünüş çizimlerinden biri seçilerek kalıp iskelesi çizimleri oluşturulur.

Kalıp İskelesi Çizimleri Komutunun Yeri

Çizimler sekmesi Çizim Oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kalıp İskelesi Ayarları

Seçenekler

Kalıp iskelesi plan çizimleri

Aktif katın kalıp iskelesinin plan çizimleri oluşturulur.

Seçili aks çizimleri

Kalıp iskelesinin seçili aksta yer alan elemanların görünüş çizimleri oluşturulur.

Seçili detay çizimleri

Seçili elemanın plan, görünüş ve 3B izometrik görünüş çizimleri oluşturulur.

3B izometrik görünüş çizimleri

Aktif katın 3B izometrik görünüş çizimleri oluşturulur.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2162884609