Kalıp İskelesi

Kalıp iskelesi tasarımda kullanılan donatı ve beton ağırlığı G=25 kN/m 3 Hareketli yükler Q=2.5 kN/m 2 olarak göz önüne alınır.

  • Döşeme ve kiriş kalıpları tasarımında G+Q dikkate alınır.

  • Kolon ve perde kalıplarında kalıp yan yüzeylerine etki eden beton basıncı (Ƥ) göz önüne alınır.

R, beton yerleştirme hızını [m/saat], T ise beton döküm sıcaklığını [°C] ifade etmektedir.

  • Rüzgar yükü TS498 ‘e göre hesaplanır ve payandaların tasarımında dikkate alınır.

  • Dikmelerin zemin kattan başlamak üzere ardışık olarak kullanıldığı toplam kat sayısı (n) kullanıcı tanımlı girilir.

Taşıyıcı kalıpların tasarım esasları ve kolon kalıp iskelesi tasarım örneği bu başlık altında detaylı olarak anlatılmıştır.


Sonraki Konu