TS EN 1991-1-4 Rüzgar Etkileri

TS EN 1991-1-4 standartı, binalara etkiyen doğal rüzgar etkilerinin tayini için kullanılır. Rüzgar hızı, hız kaynaklı rüzgar basıncı, ortalama rüzgar hızı, esas rüzgar hızı değerleri kullanılarak hızın tepe değere ulaştığı rüzgar basıncı qp değeri hesaplanır. Tepe hızı kaynaklı rüzgar basıncı değeri ile dış basınç katsayıları cpe çarpılarak yapıya etkiyecek rüzgar basıncı hesaplanır.

Rüzgar etkileri için analiz ayarları penceresi aşağıda verilmiştir.

Rüzgâr etkilerinin belirlenmesi için hesaplama işlemleri özeti aşağıda verilmiştir.

Hızın Tepe Değere Ulaştığı Rüzgar Basıncı qp

 • Esas rüzgar hızı, vb

 • Referans yükseklik, ze

 • Arazi kategorisi

 • Karakteristik tepe hız kaynaklı rüzgar basıncı qp

 • Türbülans şiddeti Iv

 • Ortalama rüzgar hızı vm

 • Orografi katsayısı co(z)

 • Engebelilik katsayısı cr(z)

Wind Pressures

 • Dış basınç katsayısı cpe

 • Dış rüzgar basıncı: we=qp cpe

Wind forces on structures

 • Yapısal katsayı cscd

 • Rüzgar kuvveti Fw