Çelik Birleşim Tasarımı

Çelik birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD), yönetmeliklerine göre otomatik yapılır. ideCAD Statik ile çelik birleşim hesabı, bulon kontrolleri, kaynak kontrolleri ve levha kontrolleri birleşim tipine ve yönetmeliklere uygun olarak otomatik yapılır.

Birleşimler 3 başlık altında sınıflandırılır:

1- Moment dayanımına göre sınıflandırmada tam dayanımlı, kısmi dayanımlı ve mafsallı olarak 3 başlıkta gruplanır.

2- Dönme rijitliği bakımından rijit, yarı-rijit ve basit(mafsallı) olarak 3’e ayrılır.

3- Dönme kapasitesine göre ise yüksek süneklik ve sınırlı süneklik olarak sınıflandırılır.

Tasarım mühendislerinin alışkın olduğu ve genel sınıflandırmada kullanılan moment dayanımı bakımından moment aktaran ve mafsallı birleşimler için hesap kabulleri ilgili alt başlıklarda açıklanmıştır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/957841855