Yerel Zemin Etki Katsayıları

  • Zemin tipi kullanıcı tarafından seçilir.

  • Haritadan koordinat seçimi yapılır.

  • Çevrimiçi seçeneğini kullanmanız halinde AFAD haritasından gelen spektrum katsayıları online olarak işlenir.

  • Çevrimdışı seçeneğini kullanmanız halinde ideCAD veri tabanında olan spektrum katsayıları otomatik olarak işlenir.

Denklem 2.1 kullanılarak spektrum parametreleri otomatik belirlenir.


SİMGELER

FS = Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayısı
F1 = 1.0 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SD1 = 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SS = Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
S1 = 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]


Yerel Zemin Etki Katsayıları 

TBDY 2018 Tablo 16.1’de zeminin en üst 30 m’lik tabakasında belirlenen ortalama kayma dalgası hızı (VS30), ortalama standart penetrasyon darbe sayısı (N60)30 veya ortalama drenajsız kayma dayanımı (cu)30 'a bağlı olarak ZA -ZF olmak üzere altı sınıf olarak tanımlanmıştır.

TBDY 2018 16.4’te tanımlanan yerel zemin sınıfları’na bağlı olarak yerel zemin etki katsayıları FS ve F1, sırası ile, Tablo 2.1 ve Tablo 2.2’de verilmiştir. Tablolarda harita spektral ivme katsayılarının ara değerleri için doğrusal enterpolasyon yapılmaktadır.

2.3.3.2 – Tablo 2.1 ve/veya Tablo 2.2’ye göre ZF yerel zemin sınıfına giren zeminler için sahaya özel zemin davranış analizleri yapılmalıdır.

Analiz Ayarları Sihirbazı - Tasarım Spektrumları sekmesinde çevrimiçi ve çevrimdışı seçenekleri ile koordinata bağlı elde edilen harita spektral ivme katsayıları ile tasarım ivme katsayıları elde edilmektedir. Çevrimiçi seçeneğinin kullanılması halinde AFAD Deprem Tehlike Haritası üzerinden ivme katsayıları elde edilir. Çevrimdışı seçeneğinde ise ideCAD alt yapısı üzerinden hesaplanan ivme katsayıları elde edilmektedir. Her iki seçenek de aynı sonuçları vermektedir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436702