Düşey Elastik Tasarım Spektrumu

• ideCAD tarafından haritadan elde edilen katsayılar kullanılarak Denklem 2.5 – 2.6 ile Şekil 2.3 ‘de verilen spektrum eğrisi otomatik yapılır.


SİMGELER

FS = Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayısı
F1 = 1.0 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SD1 = 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SS = Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
S1 = 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
T = Doğal titreşim periyodu [s]
SaeD(T ) = Düşey elastik tasarım spektral ivmesi [g]
TAD = Düşey elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TBD = Düşey elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TLD = Düşey elastik tasarım spektrumunda sabit yerdeğiştirme bölgesine geçiş periyodu [s]


İlk kez TBDY 2018 ile deprem etkisinin düşey bileşenininde hesaba dahil edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Belirli elemanlara, https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836534372 bahsi geçen, spektrum üzerinden hesaplanan düşey deprem ivmesi ile etki ettirilmelidir. Düşey elastik tasarım spektral ivmeleri SaeD(T)'nin belirlenmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

Gözönüne alınan herhangi bir deprem yer hareketi düzeyi için düşey elastik tasarım ivme spektrumu’nun ordinatları olan düşey elastik tasarım spektral ivmeleri SaeD(T) , https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436702 için tanımlanan kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısına ve doğal titreşim periyoduna bağlı olarak yerçekimi ivmesi [g] cinsinden tanımlanmıştır.

Koordinatlara bağlı olarak AFAD’dan elde edilen spektral ivme katsayıları ile aşağıdaki formüle göre düşey elastik tasarım spektrumu SaeD(T) hesaplanır. Düşey elastik tasarım spektrumu için her bölgede farklı olmak üzere toplamda 3 fonksiyon ile temsil edilir ve aşağıdaki grafik ile gösterilir.

TAD ve TBD düşey spektrum köşe periyotları ile TLD periyodu aşağıda verilmiştir.

Analiz Ayarları Sihirbazı - Tasarım Spektrumları sekmesinde koordinatlara bağlı olarak çevrimiçi ve çevrimdışı seçenekleri ile belirlenen tasarım spektral ivme katsayıları kullanılarak düşey tasarım spektrumu hesaplanır ve grafiği oluşturulur.

ZF tipi zemin için sahaya özel analiz gerekliliği dolayısıyla yukarıdaki yol ile hesap yapılmamaktadır. Hesaplanan azaltılmış tasarım ivme spekturumun .txt dosyası olarak import edilmesi gerekmektedir.