Bodrum Perdelerinin Modellenmesi

4.5.5.1 – Bodrumlu binalarda çepeçevre düzenlenen bodrum perdeleri, üstteki katlarda oluşan eylemsizlik kuvvetlerinin tümünü veya büyük bir bölümünü geçiş döşemeleri (Bkz.4.5.7) ile üzerine alıp temele aktaran, aynı zamanda depremde zemin itkilerini karşılayan  taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

4.5.5.2 – Bodrum perdeleri 4.5.3.7’ye göre kabuk sonlu elemanlarla modellenecektir.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851445128