Çelik Aşık

Mimari ve statik proje tasarımlarında yer alan çelik aşıkları oluşturmak ve düzenlemek için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Çelik aşık oluşturma yöntemleri, çelik aşık ayarları ve düzenleme detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/916357993