Yay Şeklinde Poligon Kolon Tanımlamak

Yay şeklinde betonarme poligon kolon oluşturmak için 2 farklı yöntem kullanılabilir. Elde edilmek istenen poligon görünümüne göre tercih yapılır.

Yay-3 noktadan poligon kolon

Oluşturmak istediğiniz poligon kolonun planını yay-3 noktadan ve sürekli çizgi komutları oluşturun.

 • Yay-3 noktadan ikonuna tıklayın.

 • Yayınızın başlangıç ve bitiş noktalarını farenin sol tuşu ile tıklayarak belirleyin.

 • Farenizin hareketiyle beraber yayınız değişecektir. Farenizin sol tuşu ile 3. noktaya tıklayarak yay çizimini tamamlayın.

 • Poligon kolonunuzun diğer kenarı için ribbon menüden ofset ikonunu tıklayın.

 • Açılan toolbara ofset değerini girin ve kopyasının oluşmasını istediğiniz tarafa farenizin sol tuşuyla tıklayın.

 • Ribbon menüden sürekli çizgi ikonunu tıklayın.

 • Poligon kolonunuzun uçlarını kapatın.

 • Çiziminizi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan listeden Dönüştür/Poligon Kolona satırını tıklayın.

 • Poligon kolonunuz oluşacaktır.

 

Kirişten poligon kolon

Poligon kolonunuzda kırıklı bir görüntü elde etmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

 • Yay-3 noktadan komutuna girin.

 • Yayınızın başlangıç ve bitiş noktalarını farenin sol tuşu ile tıklayarak belirleyin.

 • Farenizin hareketiyle beraber yayınız değişecektir. Farenizin 3. Noktasına tıklayarak yay çizimini tamamlayın.

 • Yayı seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayıp listeden Dönüştür/Kirişe satırını tıklayın.

 • Kirişe dönüştürmedeki amaç, kiriş düğüm noktalarını çizgi ile dolaşarak poligon kolonun şeklini oluşturmaktır. Açılan diyalogda kiriş sayısını belirleyerek kırıklanma miktarını ayarlayın.

 • Kirişleriniz oluşacaktır.

 • Sürekli çizgi ikonunu tıklayın.

 • Kirişin çevresini düğüm noktalarını yakalayarak dolaşın.

 • Kirişleri ve yayın silin, sadece çizgiler kalsın.

 • Çizgileri seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayıp listeden Dönüştür/Poligon Kolona satırını tıklayın.

 • Kırıklı poligon kolonunuz oluşacaktır


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1886027979