Kolon ve Kirişlerdeki Plastik Mafsallar (5.4.2.3)

  • Kolon ve kirişlerde plastik mafsallar kolon veya kirişlerin plastik şekil değiştirme bölgesinin ortasına otomatik yerleştirilir.


SİMGELER

Lp = Plastik mafsal boyu


TBDY Madde 5.4.2.3 'e göre plastik mafsallar, kolon veya kirişlerin net açıklıklarının uçlarına yerleştirilebilir. Ancak TBDY Madde 5.3.1.4 'e göre plastik mafsal plastik şekil değiştirme bölgesinin ortasına yerleştirilmedir. TBDY 5.4.2.3 'de belirtilen yaklaşım idealleştirilmiş bir yaklaşımdır.

Plastik mafsallar TBDY Madde 5.3.1.4 'de anlatıldığı şekilde aşağıdaki resimde kırmızı nokta ile gösterildiği gibi plastik şekil değiştirme bölgesinin ortasına yerleştirilmektedir. Plastik şekildeğiştirme bölgesi plastik mafsal boyu, Lp, uzunluğu boyunca yayıldığından, plastik mafsal tanımlanan elemanların temiz açıklığındaki uçlarından Lp/2 kadarlık bir mesafede tanımlanır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851446221