BIM ( Yapı Bilgi Modellemesi ) Nedir ?

BIM Nedir?

BIM Building Information Modeling Kelimelerinin Baş harflerinin yan yana getirilmesiyle Oluşan bir kavramdır. Tam Türkçe karşılığı Yapı Bilgi Modellemesi olarak tercüme edilir.

BIM kavramı Nedir?

Bir Yapıyla ilgili tüm bilgileri ortak bir modelde toplayan ve bir modele dönüştüren sistemin adıdır. Yapı daha ortada yok iken sadece arsa varken başlayan ve Inşaat tamamlanıp kullanıldığı sürece devam eden bir süreçtir. Bu süreç içerisindeki hizmetlerin yapılmasını sağlayan ayrıca birçok uzmanlık alanları vardır. Ve ayrıca bu süreç içerisinde bu alanların istifade ettiği yazılımlar ( Bilgisayar programları ) vardır.

ideCAD gibi bu sürecin yönetilmesini sağlayan yazılımlar sayesinde işverenlerden mühendislere, müteahhitlerden mimarlara projede görev yapan farklı aşama ve katmanlardaki herkes projenin süreciyle ilgili güncel bilgilere ve detaylara kolayca ulaşabilir.

Bu sürecin hem Türkiye hem diğer ülkeler anlamındaki en önemli aşamaları ; Mimari projelendirme Statik Betonarme hesaplar Uygulama çizimleri Görselleştirme Olarak sıralanabilir.

BIM’in Avantajları Nelerdir?

Ayrıca BIM, bir mimari yazılım veya mimari program değil bir bilgi yönetim sistemidir. Daha önce tanımı yapılan “Yapı Bilgi Modellemesi” gereği bu aşamaların tümü Yapı bilgi modelini kullanmalı Üzerine kendi aşamasının outputlarını ekleyerek ve diğer süreçlerde kullanılan programlarla paylaşabilimellidir.

Bu paylaşının hiç bilgi kaybı olmadan yapılabilmesi ancak tüm bilgilerin tek bir merkezde toplanması ile mümkündür. Bu ideYAPI Bilgi Modeliyle Mimari Statik Betonarme Görselleştirme ve Çizim aşamalarında eksiksiz mümkündür. ideYAPI programlarıyla şu aşamada yapılamayan süreçler için Uluslararası kabul görmüş IFC Modeliyle paylaşım da yapılabilir.

Yapı Bilgi Modellemesi Nedir?

BIM yani daha açık bir ifadeyle Yapı Bilgi Modellemesi ; Mimar, İnşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi ve diğer disiplinlerin birlikte çalışabileceği tasarım ortamıdır.

Bim yazılımı olarak, Türkiyede en fazla kullanılan Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren güçlü bir BIM Programı olan ideCAD, aynı yapı bilgi modelini paylaşmaya izin veren sistemi ile projeyi birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanaklarıyla projelendirme süresini kısaltır. Farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı yapı bilgi modeli içerisinde revize edilirken, verimlilik de artar.

 

Mimari, Yapısal Analiz, Tasarım, Güçlendirme, Görselleştirme ve Çizimler için çok disiplinli Yapı Bilgi Modellemesi yazılımı

 

BIM ; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi ve diğer disiplinlerin birlikte çalışarak, daha tasarım aşamasında Yapı Bilgi Modelinin, kullanılacak görsel malzeme ve malzemelerin mekanik karakteristiklerini de içerecek şekilde hazırlanması ve inşaat sırasında oluşacak zaman ve malzeme kayıplarının düşürülmesi ve daha ileri düzeyde, bina henüz inşaata başlamadan çakışma kontrollerinin yapılarak olası inşaa hatalarının önüne geçilmesini sağlayan sürecin adıdır.

BIM Süreci daha detaylı bir ifade ile ; Mimari tasarım , Görselleştirme , Yapısal analiz , Betonarme tasarım , Çelik Tasarım , Nonlineer analiz , Çelik birleşimlerin tasarımı , Çizimler ve imalat detayları , Metraj ve maliyet hesapları . Raporlama ve dokümantasyon , Güçlendirme başta olmak üzere yapı ile alakalı iş akışlarını kapsar.

Bu süreç içerisinde Mimari ve Statik projelendirme , görselleştirme ve detaylandırma kısmında ideCAD tam otomasyon sağlar.

Mekanik ve elektrik projelendirme kısmında kullanılacak ideCAD MEP, henüz planlama aşamasındadır. Bu maksatla tesisat anlamında programa yağmur iniş borusu oluşturmak için hazır bir makro eklenmiştir.

BIM süreci Nedir?

Dünya'da Bim süreçleri için iki ana akımdan bahsetmek mümkündür. Bir tanesi “Open BIM” dediğimiz IFC vasıtasıyla bilgi paylaşımı diğeri ise Native ( Yani doğal Aynı Yapı Bilgi Modelini Direk kullanmak) ideYAPI Bilgi modeli Native yani doğal kayıpsız bilgi paylaşımı

BIM Yazılımları ne için kullanılır ?

BIM Yazılımları, Mimari tasarımlar , yapısal analizler ve yapısal tasarımları oluşturmak ve Uygulama projelerini detaylandırmak için kullanılır. Yapı en ince ayrıntısına kadar BIM'de modellenir. Model, tasarım seçeneklerini kullanarak, paydaşların uygulama aşamasından önce yapının nasıl görüneceğini anlamalarına yardımcı olan görselleştirmeler oluşturmak için kullanılabilir. Ardından bu model, yapım aşamasına yönelik detayları oluşturmak için de kullanılır.

BIM Yazılımlarından yararlanmak istediğinizde çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada konusunda uzman olan, ideYAPI gibi 1988 Yılından beri Türkiye'de geçerli olan yönetmelik ve standartlar ile %100 uyumlu uyumlu yazılımlardan yararlanılmalıdır.

ideCAD 30000'e yaklaşan kullanıcı sayısıyla ideCAD Mimari ve ideCAD Statik Türkiye'de en çok tercih edilen BIM Yazılımları dır.

BIM Platformu size hangi BIM alanlarında çözüm sunuyor ve Türkiyede geçerli standart ve yönetmeliklerle uyumlu mu sorularına cevap veren program veya programlar ve aynı zamanda sizin ihtiyaçlarınızı giderebilen yazılımlar ( Programlar ) en iyi BIM yazılımıdır ( Programıdır ).

 

Deneme Sürümünü İndirmek İçin Tıklayın

Ayrıca Bakınız :

 

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1185415183

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1732902974

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1736441923