BIM ile Mimari Statik Takım Çalışması nasıl Yapılır

Bim sürecinin en önemli paydaşları Mimarlar, İnşaat Mühendislerleri ve Saha uygulayıcılarıdır. Kullanılan BIM modeli, Mimari projelendirme, statik hesaplar , görselleştirme , Yönetmelikler ve şartnamelerini de kapsayacak şeklde bu süreci komple yönetmenizi sağlamalıdır. ideCAD Bu iş akışını eksiksiz karşılar.

Türkiye'de kullanılan Mimari çizim standartları , Deprem Yönetmeliği, TS500 başta olmak üzere bu alandaki gücünü Yerel koşullarda diğer rakplerine kabul ettirmiştir.

ideCAD ile Modellenmiş projelerin statik betonarme hesapları için tekrar yapı modeli oluşturulmasına gerek kalmaz. Çünkü projelendirilen yapının mimari proje safhasında Yapı Bigi Modeli  oluşturulmuştur. Duvar, kolon, kiriş, temel, merdiven, döşeme gibi yapı objeleri her iki meslek grubu için ortaktır. Ayrıca objelerin en, boy, yükseklik, materyal gibi özellikleri de aynıdır. Böylelikle mühendis, mimardan, tasarım çalışması sonunda parametreleri neredeyse bütünüyle belirlenmiş elemanlardan oluşan Yapı Bilgi Modeli teslim alır. Duvar ve döşemelerin  daha mimari proje aşamasında tanımlanabilmesi, projenin, mühendislik çalışmalarının hiçbir bilgi ve zaman kaybı yaşanmadan başlamasını sağlar ve statik hazırlık sürecini kısaltır.

Mimari, Betonarme ve Çelik Yapı Tasarımı

ideCAD ile betonarme çelik ve karma çok katlı yapılar, hol tipi ve ara katlı sanayi yapıları, kanopi yapıları, stadyum ve benzeri yapılar, çok katlı betonarme üzeri çelik oturtma çatı içeren yapılar, alt katları betonarme sonraki katları çelik yapılar modellenebilir.

ideYAPI Bilgi Modellemesi sayesinde mimari ve statik projelendirme sürecinde ortak Yapı modeli üzerinde çalışılır. Mimar ve mühendislerin aynı model üzerinde, ortak çalışmasını sağlayan sistemde proje bir kez modellenerek, "Tam Entegrasyon" sağlanır. Mimari plan ve kalıp planı, aynı proje içinde iki ayrı çalışma modudur ve birbiriyle tam örtüşür.

 

Ücretsiz Deneme Sürümünü İndirmek İçin Tıklayın

Ayrıca Bakınız :

 

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1185415183

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1732902974

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1736441923