Çoklu Çelik Çapraz Oluşturma

Çelik Çapraz (Çoklu eleman) komutu ile kirişler, kolonlar veya makaslar arasına birden çok çelik çapraz çizilir. Çelik çaprazlar düşey ve yatay stabilite elemanlarıdır.

Çelik Çapraz (Çoklu Eleman) Komutunun Yeri

Ribbon menü Çelik sekmesi Çelik başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüden Çelik Çapraz (Çoklu Eleman) ikonuna tıklayın.

  • Çelik çapraz toolbarı açılacaktır.

  • Toolbarda bulunan profil listesinden bir profil seçin.

  • Çapraz araç çubuğunda en sağda yer alan çark işaretine tıklayın.

  • Açılan diyalogda çapraz kesiti, tipi, kaçıklık ve ilgili elemana bağlanacağı yön gibi parametreler bulunur. Ayarları yaptıktan sonra tamam butonunu tıklayın.

  • Fare imlecini çapraz tanımlamak istediğiniz iki kirişi seçin. Açılan pencerede çapraz adedini girin. Tamam butonuna tıklayın.

  • Çapraz oluşacaktır.

  • Makaslar için yukarıda belirtilen adımlar takip edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken husus ise makas alt veya üst başlığına yapılacak çoklu çapraz tanımlamalarında ilgili başlık seçilmesidir.

  • Açılan pencerede kaç adet makas düğüm noktasında bir çapraz oluşturulmak istendiği adet olarak girin. Tamam butonuna tıklayın.

  • Çapraz oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Çelik çapraz oluşturulacak alan

Profil listesinden yeni profilin seçilmesi

Çapraz tanımlanacak kirişlerin seçilmesi ve çapraz sayısının verilmesi

Çaprazların oluşması

Makas alt veya üst başlığına yapılacak çoklu çapraz tanımlamalarında ilgili başlığın seçilmesi ve tek çapraz için makas düğüm noktası sayısının girilmesi

Makaslarda çaprazların oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1963786471