Metrajlar

Duvar, iç sıva ve tavan; donatı, kalıp ve beton; detaylı çelik metrajı raporlarının oluşturulması detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1342144755