3B Korkuluk Oluşturma

3B Korkuluk komutuyla çizim esnasında her düğüm noktasına kot değeri verilerek korkuluk çizilir.

Korkuluk 3B Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

 • Korkuluk 3B ikonunu tıklayın.

 • Korkuluk toolbarı ekrana gelecek bununla birlikte Rota Bölümleri adında yardımcı bir toolbar daha açılacaktır.

 • Rota Bölümleri toolbarında korkuluk hattını düz, dairesel ve eğri formda çizmeyi sağlayan ikonlar bulunur.

 • Uygun ikonu (varsayılan düz çizgi ikonu seçilidir) tıklayın.

 • Çizim alanında korkuluk elemanın 1. noktasını farenin sol tuşu ile tıklayarak belirleyin.

 • Tıklanan noktanın Kot değerini verebileceğiniz bir diyalog açılacaktır.

 • Diyalogda kot değerini verin ve Tamam butonunu tıklayın.

 • Bu aşamada klavyeden boşluk tuşuna basarsanız, korkuluk elemanının kendi eksenine göre simetrisini alırsınız.

 • Çizim alanında korkuluk elemanının 2. noktasını farenin sol tuşu ile belirtin ve kot değerini girin.

 • Aynı şekilde, 3. ve 4. noktaları da verebilirsiniz. Bu durumda korkuluk elemanlarını sürekli formda devam ettirmiş olursunuz.

 •  Farenin sağ tuşuna basarak komutu sonlandırınca korkuluk oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

3B korkuluk oluşturmadan önce

Korkuluğun birinci noktasının belirlenmesi ve farenin sol tuşu ile tıklanması

Kot değeri olarak -15 verilmesi

Korkuluğun ikinci noktasının belirlenmesi ve farenin sol tuşu ile tıklanması

Kot değeri olarak -15 verilmesi

Korkuluğun üçüncü noktasının belirlenmesi ve farenin sol tuşu ile tıklanması

Kot değeri olarak 0 verilmesi

Korkuluğun dördüncü noktasının belirlenmesi ve farenin sol tuşu ile tıklanması

Kot değeri olarak 0 verilmesi

Korkuluğun beşinci noktasının belirlenmesi ve farenin sol tuşu ile tıklanması

Kot değeri olarak 0 verilmesi

Farenin sağ tuşuna tıklayarak korkuluğun tamamlanmasıSonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931826192