Pafta Tasarımı

Çeşitli çizim pencerelerindeki 2 boyutlu veya 3 boyutlu çizimleri bloklayıp, tek bir sayfada toplayabilmek için, ideCAD’de pafta dizaynı komutları geliştirilmiştir. Pafta dizaynı için, önce bir pafta oluşturulur. Herhangi bir çizim penceresinden bloklanan obje ya da obje grupları bu paftaya yerleştirilir. Paftaya yerleştirilmiş bu çizimlerin kaynağı projenin herhangi bir aşamasında değişmiş olsalar dahi, blok güncelleme komutuyla paftadaki bloklarda otomatik güncellenir.

Pafta dizaynı ile her türlü 2 boyut, 3 boyut çizimler birleştirilir, resim (bmp, jpg vs) eklenebilir. Vaziyet planları, kesitler, görünüşler, detaylar pafta dizaynı ile bir paftada birleştirilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947290469