Kolon Düşey Açılımları

Kolon Düşey Açılımları komutu ile projenin kolon düşey açılımları oluşturulur.

Kolon Düşey Açılımları Komutunun Yeri

Ribbon menü betonarme sekmesi Çizim oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kolon Düşey Açılımı satırını tıklayın.

  • Kolon Düşey Açılım Ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Çalışılan katın kolonları, açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre, bir ve birden çok kolon düşey açılımı penceresi oluşturabilir. İlgili pencere, Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.

  • Ayarlar butonuna tıkladığınızda açılan çizim özellikleri diyaloğunda istediğiniz düzenlemeleri yapıp tamam butonuna tıklayın.

  • Kolon düşey açılımında, tüm kolon-kiriş birleşimleri, donatıları ve ölçülendirme çizgileri ile blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.

Kolon Düşey Açılım Ayarları

Özellikler

Çoklu kat

Kolonların kolon düşey açılımını tüm kat boyunca hazırlar.

Tek kat

Kolonların kolon düşey açılımını her bir kat için ayrı ayrı düzenler.

Benzer kolonları katlar arasında gruplandır

Kolonların donatı ve boyutlarını kat bazında karşılaştırılır ve benzer olanlar kendi içerisinde gruplanır ve tek bir detayda verilir.

Benzer kolonları kat içinde gruplandır

Kolonların donatı ve boyutları kat içinde karşılaştırılır ve benzer olanlar kendi içerisinde gruplanır ve tek bir detayda verilir.

Kolon kiriş birleşim detayı oluştur

Tek kat seçeneği işaretliyken aktif olur. Kolon açılımlarında her bir detayın üstünde ayrıca kolon-kiriş birleşim bölgesi detayını da oluşturur.

Plan çizimi oluştur

İşaretlenirse, plan çizimi oluşturulur.

Güçlendirme donatılarını çiz

İşaretlenirse, güçlendirme donatılarını çizilir.

Ayarlar

Çizim özelliklerinin ayarlanabildiği diyaloğu açar.

Ayarlar - Çizim Özellikleri

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler - Renkler

Arka plan

Arka plan rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı yazısı

Donatı yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Boyuna donatı

Boyuna donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Etriye

Etriye rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Enine donatı

Enine donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çiroz

Çiroz rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Poz yazısı

Poz yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Poz dairesi

Poz dairesi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Boyut yazısı

Boyut yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü çizgisi

Ölçü çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje adı

Obje adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje gövdesi

Obje gövdesinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Detay bloğu çizgi rengi

Detay bloğunun çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizgisi (alt kat)

Alt katta yer alan donatıları gösteren çizgilerin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Özellikler - Görünüm

Donatı yazısı

Donatı yazısının yüksekliği girilir.

Donatılar arası öteleme mesafesi

İki donatı yazısı arasındaki mesafe girilir.

Ölçü yazısı

Ölçü yazısının yüksekliği girilir.

Obje adı

Obje adının yüksekliği girilir.

Donatı yazı tipi

Donatı yazı tipi seçilir.

Ölçü yazı tipi

Ölçü yazı tipi seçilir.

Obje adı yazı tipi

Obje adı yazı tipi seçilir.

Betonarme tarama

Betonarme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Perde başlık tarama

Perde başlığı için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Ölçü ayraç tipi

Ölçü ayraç tipi seçilir.

Boyuna donatıların içini boya

Seçenek işaretlendiğinde boyuna donatıların içi boyanır.

İleri Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Poz numaralarını çiz

İşaretlenirse, çizimlerde poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Donatı açıklamalarını yaz

İşaretlenirse, çizimlerde donatı açıklamaları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Blokları isme göre düzenle

Açılımlarda, objeler paftaya yerleştirme yapılırken eleman isimlerine göre yerleştirilmek isteniyorsa işaretlenir. işaretlenmezse, açılımlar paftanın en ekonomik kullanılması ilkesine göre yerleştirilir. İsim dikkate alınmaz. İsimler karışık olabilir. Obje isimleri; örneğin kirişten bahsediliyorsa, K101, K104 v.b. gibi isimleridir. Açılım ise, kiriş açılımı, temel açılımı, nervür açılımı v.b’dir.

Kotları çiz

İşaretlenirse, çizimlerde kotlar gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Bloklar arası mesafe

Bloklar arası minimum yatay mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Satır arası yüksekliği

Bloklar arası minimum dikey mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Sıradaki bloklar arasındaki yükseklik farkı

Sıradaki(dikey doğrultuda) bulunan her bir bloğun maksimum yükseklik farkı girilir.  Yerleştirilecek bloğun yüksekliği ile daha önce yerleştirilmiş bloğun yüksekliği arasındaki fark, bu satıra yazılan değerden küçük ise yerleşim yapılır. Büyük ise yerleşim yapılmaz.  Bir sonraki sıraya bırakılır. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Pafta Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Genişlik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta eni değeri de girilebilir.

Yükseklik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta boyu değeri de girilebilir.

Ölçek

Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.

Standart pafta boyutları

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

Paftaları tek pencerede oluştur

Seçenek işaretlenerek paftaların tek pencerede oluşması sağlanır.

Paftalar arası uzaklık

Yan yana oluşturulacak paftalar arasındaki mesafe girilir.

Sol marj

Pafta sınırının aks sınırından sol tarafa olan uzaklığı girilir.

Sağ marj

Pafta sınırının aks sınırından sağ  tarafa olan uzaklığı girilir.

Üst marj

Pafta sınırının aks sınırından üst tarafa olan uzaklığı girilir.

Alt marj

Pafta sınırının aks sınırından alt tarafa olan uzaklığı girilir.

Tablo Ayarları Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Tablo kenar çizgileri

Tablo kenar çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tablo çizgileri

Tablo çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tablo başlık yazıları

Tablo başlık yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı

Tablo yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizimi

Donatı çizimi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı tablosu oluştur

İşaretlenirse, donatılar tiplere ayrılır ve adedi, çapı, boyu, tipi ve ağırlıklarını belirten bir tablo oluşturularak donatı metrajı çizimde gösterilir.

Donatı büküm tablosu oluştur

İşaretlenirse, donatılar büküm tiplerine ayrılır ve adedi, çapı, boyu, tipini belirten bir tablo oluşturularak büküm çizimde gösterilir.

Obje donatı tablosu

İşaretlenirse, obje donatı tablosu oluşturularak çizimde gösterilir.

Obje isimleri tablosu

İşaretlenirse, obje isimleri tablosu oluşturularak çizimde gösterilir.

Donatıları paftaya göre grupla

İşaretlenirse, donatılar paftaya göre gruplanarak çizimde gösterilir.

Antetler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Listeden bir antet seçin

Tanımlı antetler listelenir.

Ön görüntü

Listeden seçilen antetin öngörüntüsü yer alır.

Antet genişliği

Antet genişliği belirlenir.

Pafta Numarası

Pafta numarası belirlenir.

Yeni Oluştur

Yeni antet oluşturulur.

Düzen

Antet Düzeni seçilir.

Sil

Antet silinir.

Paftalara antet ekleme

İşaretlenirse paftalara antet eklenmez.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947355757