Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

İlkel objeler (çizgi, eğri, çember, yay vb.), tarama, ölçülendirme, yazı gibi obje komutları modellemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yardımcı objelerden biri tanımlandığında 2 ve 3 boyutlu pencerelerde görüntüsü de oluşur.

Child pages (Children Display)

...

Sonraki Konu

Tarama