Modellemeye Yardımcı Objeler

İlkel objeler (çizgi, eğri, çember, yay vb.), tarama, ölçülendirme, yazı gibi obje komutları modellemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yardımcı objelerden biri tanımlandığında 2 ve 3 boyutlu pencerelerde görüntüsü de oluşur.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/944963719