Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

İkinci mertebe etkileri p-δ ve p-Δ etkilerinin gözönüne alınabilmesi için elemanlar yeterli düzeyde bölünerek analiz yapılmaktadır. Bu şekilde itme analizinin başlangıç veya herhangi bir i 'nci adımındaki şekildeğiştirmiş sistem, bir sonraki adımın başlangıç koşulu olarak dikkate alınır. Aşağıdaki resimde, örnek bir modelin ikinci mertebe etkilerinin gözönüne alındığı analiz modeli ve şekildeğiştirmiş sistem gösterilmektedir.

...